Dzieło Biblijne
Kurs Formacji Biblijnej 2015

Kurs Formacji Biblijnej

Zamość 2015

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem swojej wiedzy biblijnej do uczestnictwa w Kursie Formacji Biblijnej. Jest on prowadzony pod patronatem Dzieła Biblijnego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz INB Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz patronatem honorowym J.E. ks. bpa Mariana Rojka

Kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, zarówno duchownych, jak i świeckich zainteresowanych pogłębieniem swojego kontaktu z żywym Słowem Bożym poprzez poszerzenie wiedzy biblijnej. Poprzez uczestnictwo w zajęciach oferowanych w ramach kursu uczestnik otrzymuje solidne podstawy pracy z tekstem biblijnym, wśród których najważniejsze stanowią: poznanie tła historycznego, geograficznego oraz kulturowego ksiąg biblijnych, Starego, jak i Nowego Testamentu; procesu ich powstawania; zaznajomienie się z metodami interpretacji Pisma Świętego; przesłaniem teologicznym oraz sposobami aktualizacji orędzia biblijnego w świecie współczesnym.

 Cele kursu stanowią:

- nabycie umiejętności interpretacji tekstu biblijnego i jego aktualizacji;

- kształtowanie duchowości biblijnej;

- pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie;

- formacja animatorów Dzieła Biblijnego, grup biblijnych oraz innych ruchów apostolskich.

Wykłady prowadzić będą:

Wstęp ogólny do Pisma Świętego (WPŚ) ks. mgr Rafał Sarzyński;

Wstęp szczegółowy do Starego Testamentu (WST) ks. mgr Krystian Malec;

Wstęp szczegółowy do Nowego Testamentu (WNT) ks. mgr Witold Bednarz.

Koszt kursu dla uczestnika za semestr wynosi 100 zł.


Pytania i zapisy prosimy kierować na adres e-mail:

lub telefonicznie na numer: 723081000


Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach (soboty) w godzinach 9.00-14.00 w budynku Kurii Diecezjalnej:

ul. Zamoyskiego 1 
22-400 Zamość

28 II - Wstęp ogólny do Pisma Świętego (WPŚ) ks. mgr Rafał Sarzyński;

21 III - Wstęp szczegółowy do Starego Testamentu (WST) ks. mgr Krystian Malec

25 IV - Wstęp szczegółowy do Starego Testamentu (WST) ks. mgr Krystian Malec

16 V - Wstęp szczegółowy do Nowego Testamentu (WNT) ks. mgr Witold Bednarz

20 VI - Wstęp szczegółowy do Nowego Testamentu (WNT) ks. mgr Witold Bednarz

Istnieje możliwość zapisania się podczas pierwszych dni wykładowych. Wszystkich rozpoczynających kurs prosimy o dołączenie zgody przełożonego (osoby duchowne, konsekrowane) lub opinii duszpasterza (osoby świeckie).

Uroczysta Msza Święta inauguracyjna będzie sprawowana przez JE ks. bp. dr. Mariana Rojka dnia 28 II 2015 r. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Królowej Polski w Zamościu.

ks. mgr Krystian Malec

Diecezjalny Moderator

Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła IIDzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl